marți, 12 ianuarie 2010

Mulţumim din inimă Partidului - Nichita Stănescu

Pentru că în majoritatea ediţiilor de „Opere complete“ semnate de Nichita Stănescu lipsesc (au fost cenzurate) tocmai poeziile comuniste (cam 350 de pagini în total), m-am gîndit să postez aici cele mai importante din aceste texte.
Demyth Man

Ritmuri pentru bucurie

Bucuria izbînzii a crescut în noi, ca arcul zării,
ca jurămîntul dat Comunismului,
ca spaţiul dens din faţa mării.

În noaptea asta, somnul s-a desprins de pe punţi
fără sunet, căzînd peste lespezi.
O, de-al putea, munţilor-nalţi,
mărilor mari,
spune-o-aş,
ca pe un chiot de căluşari,
ca pe-o strigătură din Ouaş.

cerule, oierule,
aburinde cerule!
Stea iscînd din gîndul nostru
ţi-am trimis să-ţi afle rostul.
Grinzile tăcerii tale
să mi le răstoarne-n poale,
să ţi le prăvale-n mare.
Jocul tău de jar şi fum
mai aproape ni-l făcum,
clătinatele oglinzi
între gene să ne-ntinzi.
Rotitoarele pămînturi
răzimate-n patru vînturi,
învelite-n ceruri multe
le-nvăţarăm să-ne-asculte,
că ne-ai stat atîta vreme
dincolo de ochi şi gene,
cu miratele poeme.

„Luceafărul“, 15 ianuarie 1959

Miliţienilor

...Îl ştii în post. Asculţi în întuneric
cum sună paşii, rar, pe lespezi reci,
şi din nelinişti, trupul ţi-l desfereci,
prin iarba-naltă-a somnului, lin, treci.

Ostaş modest, în haina lui albastră,
urmînd mişcarea-nceată-a unui ceas,
cînd merge-nconjurat de noaptea vastă,
oraşul cîntă-ncetr, şi fără teamă-n glas,
şi nevăzut, în umbră, cresc drapele
care se-apleacă-n faţa lui şi suie iar, pînă la cer.

Pe străzile tăcute, stă sub stele,
cum şade la hotar un grănicer.

„Pentru patrie“, mai 1960

Cîntec

Cu-n gînd foşnesc toţi arborii, mai pur
şi cu-o bătaie-a inimii, răsună
larg discul orizontului din jur
pară lovit de-un răsărit de lună.

Cu timpu-acesta bolţii îi supun
rubine şi smaralde, ametiste
şi cărămida trupului mi-o pun
la ridicarea lumii Comuniste.

Volumul „Sensul iubirii“, 1960

Internaţionala

La aniversarea lui Vladimir Ilici

Nu s-a arătat nici o cometă la naşterea lui,
nici despre judecata de apoi nu s-a pomenit
nici un cuvînt,
deşi vechii orînduiri îi suna ziua din urmă
şi mările băteau, băteau în timpane.

Dacă-aş putea privi de foarte departe,
de lîngă Proxima Centauri,
aşa cum peste două sau trei zile vor privi
urmaşii mei –
o, doar de nouăzeci de ori s-a rotit
pămîntul în jurul soarelui – aş striga,
şi iată a patra parte-a sferei a fost judecată:
cei leneşi plece unde vor!

Şi a fost un război cumplit –
iar stingerii lui poţi să-i spui PACE
ori LENIN poţi să-i spui,
are acelaşi înţeles.

Sufletele proletarilor morţi pentru libertate
pot fi numărate după stelele Căii Lactee...
Tot ce e vechi va fi judecat pe-ndelete,
cu balanţa precisă a istoriei.

Va fi o judecată neînduplecată
iar numelui ei poţi să-i spui PACE
ori LENIN poţi să-i spui,
are acelaşi înţeles.

Cerul lucind de stele omeneşti
se va trage-napoia stelelor.
Oraşele vor creşte-n cercuri
şi deşerturile le vom duce pe umeri,
cum duci un sicriu, la cimitir.

O, după fiecare curcubeu aruncat între două
ţărmuri,
după fiecare platformă mridicată mai sus,
după fiecare munte sfredelit,
se va auzi mai puternic, tot mai puternic:
Hai la lupta cea mare!

Volumul „Sensul iubirii“, 1960

Partidului

Îţi mulţumesc pentru această primăvară
în care glasurile noastre fac să fluture copacii
şi pentru gîndurile mele care s-au cristalizat
asemenea quartului.
Adevărul îmi surîde din fiecare amintire,
conul de lumină al soarelui aleargă
înaintea mea;
e o scară în trepte, o izbucnire,
la capătul căreia străluceşte o singură stea.

„Gazeta literară“, 6 aprilie 1961

Imn

Laudă şi glorie ţie, pămînt cristalin
în care florile roşii ale gîndirii
colorează răsăritul soarelui şi dau
mireasmă de alior
trecerii timpului.

Laudă şi glorie ţie, cer albastru
al ţării,
cer ne înnourat, cer fertil
acoperit de flori şi de chipuri
iluminîndu-se
florile inspirate şi chipurile,
la fel cum gîndul împlinit
într-un lucru,
îl iluminează cu lumină puternică,
nepieritoare!

Laudă ţie popor muncitor!
Laudă ţie Partid Comunist Român,
Soare în inima noastră aprins.

„Scînteia tineretului“, 22 august 1965

3 comentarii:

 1. ”Pentru că în majoritatea ediţiilor de „Opere complete“ semnate de Nichita Stănescu lipsesc (au fost cenzurate) tocmai poeziile comuniste (cam 350 de pagini în total), m-am gîndit să postez aici cele mai importante din aceste texte.
  Demyth Man”

  Ceea ce uiti domnia ta este că aceste 350 pagini de care faci caz, cu poezii patriotice i-au dat posibilitatea poetului Nichita Stănescu să ajute mii de oameni. Știi câte plicuri cu cereri a rezolvat Nichita Stănescu numai la Turnu Severin când a spus: ”Poezie este când ai Dunăre şi Turn la Severin” (Nichita Stănescu)”.
  Prietene Ștrul, încerci să pătezi ceva ce te depășește cu mult.

  RăspundețiȘtergere
 2. Dragi intelectuali romani,dacaă tot sunteti atat de puri si cinstiti,de ce masurati cu 2 masuri de greutati si nu cu una?Pe Sadoveanu il faceti tandari din cauza a unei nuvele/roman acel MITREA COCOR ,iar pe Nichita Stanesc il adulati si-i ascundeti poeziile in care scria osanale PCR.....

  RăspundețiȘtergere
 3. Dragi intelectuali romani,dacaă tot sunteti atat de puri si cinstiti,de ce masurati cu 2 masuri de greutati si nu cu una?Pe Sadoveanu il faceti tandari din cauza a unei nuvele/roman acel MITREA COCOR ,iar pe Nichita Stanesc il adulati si-i ascundeti poeziile in care scria osanale PCR.....

  RăspundețiȘtergere